Stabæk Satyren

I quit smoking with Sitting.

Til forsiden Gi rasisme r¯dt kort!

         

 Tilbake

Sider

01.04.2007

KONTAKTSKJEMA

Før vi svarer på din henvendelse trenger vi å vite litt mer om deg. Vennligst besvar de følgende spørsmålene med JA eller NEI. Trykk så på knappen nederst på siden.


1. Kommer du med tankeløse bemerkninger eller beskyldninger som du senere angrer på?
2. Tar du det hardt når du mislykkes?
3. Når andre blir opprørt, forblir du da nokså fattet?
4. Viser det seg at du er ekstra aktiv i perioder som varer flere dager?
5. Går du gjennom jernbanetabeller, kataloger eller ordbøker bare for moro skyld?
6. Misliker du andres forsøk på å fortelle deg hva du bør gjøre?
7. Når du blir bedt om å ta en avgjørelse, ville du da la deg påvirke av om du liker eller misliker den personen det angår?
8. Er det vanligvis vanskelig for deg å innrømme en feil og ta på deg skylden?
9. Akter du å få to eller færre barn i din familie, selv om din helse og inntekt tillater flere?
10. Har du en liten krets av venner, snarere enn et stort antall venner og bekjente?
11. Blir dine handlinger betraktet som uforutsigbare av andre?
12. Synger eller plystrer du ofte, bare fordi det er morsomt?
13. Får du av og til muskelrykninger selv om det ikke er noen logisk årsak til det?
14. Ser "alt" strålende ut, selv om du er klar over visse ting som burde endres?
15. Ville du foretrekke å være i en stilling hvor du ikke hadde ansvaret for å ta avgjørelser?
16. Ville du heller gi ordrer enn å motta dem?
17. Er du svært interessert i hva andre foretar seg?
18. Kommer du ofte med nedsettende kommentarer om andre?
19. Anser du at for mye penger blir brukt på sosial velferd?
20. Anser dine venner deg for å være varmhjertet?
21. Handler du heller impulsivt enn med overlegg?
22. Prøver du å få andre til å le eller smile?
23. Er stemmen din variert fremfor rolig?
24. Kan din verden "falle sammen" uten at du blir opprørt?
25. Sier du lite, bortsett fra når du blir spurt?
26. Er du streng i spørsmål om disiplin, fremfor å ta det mer lett?
27. Er du villig interessert i andre menneskers samtale?
28. Lar du være å klage når den andre personen er sen til en avtale?
29. Når du jakter eller fisker, føler du da bekymring for den smerte du påfører vilt, levende agn eller fisk?
30. Har du lett for å uttrykke dine følelser?
31. Er du stort sett likegyldig til allmenne regler for hvordan du skal ta vare på din helse?
32. Blir du av og til sett på som en "lyseslukker" eller "gledesdreper"?
33. Når noe uventet hender, får da noen av dine muskler rykkende bevegelser?
34. Er du konstant lykkelig, selv om det ikke er noen virkelig grunn til å være det?
35. Snakker du langsomt?
36. Ville du innrømme at du hadde feil bare for å bevare freden?
37. Uttrykker du en vurdering bare etter at du har sett på for og imot?
38. Mener du at det finnes andre mennesker som er avgjort uvennelige mot deg, og som motarbeider deg?
39. Er du vanligvis hensynsfull i dine krav overfor ansatte, slektninger og venner?
40. Har du bare noen få mennesker som du er virkelig glad i?
41. Tar du rimelige forholdsregler for å forhindre ulykker?
42. Kommer du deg hurtig etter å ha fått dårlige nyheter?
43. Gjør tanken på å snakke til forsamlinger deg nervøs?
44. Får du noen ganger en "drømmelignende" følelse overfor livet, hvor alt synes uvirkelig?
45. Sirkulerer du omkring ved selskapelige sammenkomster?
46. Holder du ofte dine meninger for deg selv, fordi de ikke synes viktige nok til å fortelle til andre?
47. Tror du av og til at andre ser på deg eller snakker om deg, når de i virkeligheten ikke gjør det?
48. Når du kritiserer, forsøker du da på samme tid å oppmuntre?
49. Hvis du så en vare i en forretning som åpenbart var priset for lavt ved en feiltakelse, ville du forsøke å få den til den prisen?
50. Betrakter noen mennesker deg som munter?
51. Kommer du opp i vanskeligheter fra tid til annen?
52. Synes du livet er verdt å leve?
53. Er livet en vedri du i så fall er villig å dø for?
54. Gir du impulsivt bort ting, selv om du trenger dem?
55. Foretrekker du å være tilskuer i stedet for å delta i noen aktiv sport?
56. Er du så sikker på deg selv at du av og til irriterer andre?
57. Synes du det er lett å være upartisk?
58. Fordømmer du en person fullstendig fordi han er en rival eller motstander?
59. Har du en bestemt standard for høflig oppførsel overfor de øvrige familiemedlemmer?
60. Har stemningsfull musikk temmelig sterk innvirkning på deg?
61. Ville du kjøpe på avbetaling i håp om at du skulle greie avdragene?
62. Sitter du ofte og tenker på død, sykdom, smerte og sorg?
63. Er du oppskaket en tid etter en ulykke eller en annen opprivende hendelse?
64. Tar du vare på ting som du egentlig ikke har bruk for?
65. Kan du "sette i gang moroa" ved en selskapelig sammenkomst?
66. Er du likgyldig til å opprettholde verdigheten i forhold til jobben eller din plass i livet?
67. Når du hører en foreleser, får du av og til den idéen at taleren bare refererer til deg?
68. Bruker du mye av din tid i samtaler på å kritisere folk og ting?
69. Tar du mer hensyn til felles beste enn det å oppnå personlige fordeler?
70. Viser du åpen anerkjennelse for vakre ting?
71. Legger du planer i god tid før en begivenhet og gjennomfører dem så?
72. Grubler du ofte over ting som har gått galt?
73. Er det sjeldent at ytre støy ødelegger din konsentrasjon?
74. Gir du av og til bort gjenstander som strengt tatt ikke tilhører deg?
75. Bryr du deg mindre om hva som foregår rundt deg enn folk flest?
76. Blir du av og til sett på som arrogant?
77. Er du tilbøyelig til å være sjalu?
78. Godtar du kritikk uten å bli fornærmet?
79. Mener du at moderne straffemetoder med åpen soning er "dømt til å mislykkes"?
80. Utveksles det kroppsvæske når du hilser på folk?
81. Har du lett for å utsette ting, for så å oppdage at det er for sent?
82. Har dagens ungdom flere muligheter enn ungdommen hadde for en generasjon siden?
83. Er du vanligvis uforstyrret av bakgrunnsstøy når du forsøker å hvile?
84. Slenger du vekk ting, bare for senere å oppdage at du trenger dem?
85. Er det lett for deg å få satt deg selv i sving?
86. Ville du lett gi opp en bestemt kurs dersom du møtte betydelige ubehageligheter?
87. Er det noe ved deg som du er nærtagende for?
88. Er du sjelden mistenksom overfor andres handlinger?
89. Når du ser noen som har det vondt, har du medfølelse nok til å ville gjøre noe med det?
90. Lever du et slikt liv at du bare har noen få uttrykk for begeistring?
91. Tyr du til mer eksplosive ord eller reaksjoner enn årsaken skulle tilsi?
92. Lurer du av og til på om noen virkelig bryr seg om deg?
93. Biter du negler eller gnager på ting?
94. Føler du deg av og til tvunget til å gjenta en interessant ting eller vane?
95. Blir dine interesser og aktiviteter til en viss grad tilpasset andres?
96. Avviser du ansvar fordi du tviler på din egen evne til å ordne opp?
97. Er du partisk når det gjelder din egen skole, høyskole, klubb, ditt eget lag eller lignende?
98. Hvis du har en uoverensstemmelse med noen, tenker du da godt om vedkommende etterpå?
99. Hvis du invaderte et land, ville du da ha sympati med militærnektere i dette landet?
100. Er ansiktsuttrykket ditt heller variert enn ubevegelig?
101. Kan du ha en stabiliserende innflytelse når andre får panikk?
102. Ville det kreve en avgjort anstrengelse fra din side å overveie emnet selvmord?
103. Hender det at du får en enkelt tanke som du kverner på i dagevis?
104. Når du har en mening, kan du da ganske enkelt komme med den uten å skissere hvordan du kom frem til den?
105. Spiser du sakte?
106. Ville du se på deg selv som energisk i din holdning til livet?
107. Er du vitenskapelig i din tankegang?
108. Er det vanskelig å gjøre deg fornøyd?
109. Ville du stoppe og finne ut om en person trengte hjelp, selv om han ikke direkte hadde bedt om det?
110. Når du går forbi et sjarmerende barn, unnlater du da å vise interesse fremfor å se og smile?
111. Betaler du din gjeld og holder dine løfter når det er mulig?
112. Blir du sjelden bekymret over en mindre tabbe du begår?
113. Sover du på maven?
114. Føler du av og til at du snakker for mye?
115. Foretrekker du å ha en passiv rolle i en klubb eller organisasjon som du tilhører?
116. Prøver du å få det som du vil, fremfor å gi etter for andres ønsker?
117. Blir din mening påvirket av din utdanneIse, erfaring eller stilling?
118. Kritiserer du vanligvis en film eller en forestilling du ser eller en bok du leser?
119. Ville du bruke stump vold mot et 10 år gammelt barn hvis det nektet å adlyde deg?
120. Smiler du mye?
121. Begår du ofte taktløse bommerter?
122. Husker du smerte i en tid etterpå?
123. Blir du noen ganger urolig ved lyden av vinden eller ved at det knaker i veggene?
124. Føler du deg veldig ille til mote i rotete omgivelser?
125. Forutsatt kort avstanden, ville du likevel foretrekke å kjøre fremfor å gå?
126. Prøver du å omvende andre til dine idéer om emner som du ikke er ekspert på?
127. Er personlige interesser ute av stand til å få deg bort fra fornuftige avgjørelser?
128. Blir du frustrert over å ikke kunne gjøre noe, fremfor å finne en annen aktivitet eller ordning i stedet?
129. Har du gitt mer enn ett lån, som noen overtalte deg til, mot ditt eget ønske, som aldri ble tilbakebetalt?
130. Når du gjenforteller en morsom episode, kan du da lett imitere manerene eller dialekten i den opprinnelige episoden?
131. Setter du ofte i gang handlinger mot din egen gode dømmekraft?
132. Føler du deg ofte deprimert?
133. Er du oppmerksom på noen vanebetonte fysiske manerer, så som å trekke deg i håret, nesen, ørene og lignende?
134. Plager uorden deg så mye at du går til øyeblikkelig og drastisk aksjon mot den?
135. Blir du av og til ganske opprømt?
136. Kan du lett godta nederlag uten at det er nødvendig for deg å "svelge skuffelsen"?
137. Kan du se ting fra en annens synspunkt når du ønsker det?
138. Gir du sjelden uttrykk for ting du har å klage over?
139. Går du inn for rase- og klasseskille?
140. Vil du heller være sammen med voksne enn å være sammen med barn noe av tiden?
141. Kan du hurtig tilpasse deg nye forhold og situasjoner, selv om de kan være vanskelige?
142. Er du noen ganger helt ute av stand til å engasjere deg i en sak?
143. Får noen lyder "hårene til å reise seg" på hodet ditt?
144. Arbeider du i rykk og napp, for så å være voldsomt aktiv i en dag eller to?
145. Sitter du ofte sent oppe om kveldene?
146. Plages du av antallet ufullførte jobber du har?
147. Når du stemmer, studerer du da kandidatene og programmene, fremfor å stemme på det samme partiet uten om og men?
148. Ser du det beste i de fleste mennesker og bare sjelden snakker nedsettende om dem?
149. Gjør andres "små svakheter" deg utålmodig?
150. Liker folk å være sammen med deg?
151. Utfører du vanligvis oppdrag omgående og systematisk?
152. Har du lett for å le eller smile?
153. Irriterer barn deg?
154. Kan du rolig se på at en annen arbeider, uten å føle at du må hjelpe?
155. Er du mindre pratsom enn de du er sammen med?
156. Er du bestemt og ettertrykkelig i stemme og måte å være på?
157. Tillegger du dine egne interesser stor betydning sammenlignet med andres?
158. Har du mistanke om at en eller annen ikke liker deg og kritiserer deg overfor andre?
159. Ville du hjelpe en medpassasjer, i stedet for å overlate det til betjeningen?
160. Er du hjertelig bare overfor nære venner, om i det hele tatt?
161. Kommer du hurtig tilbake til det normale, etter å ha sett et tragisk skuespill?
162. Har du en eller annen underlegenhet som gjør deg trist?
163. Har du noen gang hatt fantasier om Åslaug Haga?
164. Hander de i såfall om sex?
165. Prøver du å sette i gang ting i ditt område?
166. Når du diskuterer, føler du deg sterkt overbevist om riktigheten av dine meninger?
167. Finner du det irriterende å bli utsatt for kritikk?
168. Etter å ha avgjort en diskusjon, fortsetter du da å føle deg misfornøyd en stund?
169. Ville du være passiv tilskuer og unnlate å redde et dyr fra unødig lidelse?
170. Gir du et kyss, en klem, en klapp på skulderen eller viser på andre måter glede over å møte venner som du ikke har sett på en stund, i stedet for å bare være høflig?
171. Finner du det vanskelig å komme i gang med en oppgave som må gjøres?
172. Er tanken på døden, eller til og med påminnelser om døden, noe du avskyr?
173. Blir du av og til så skremt eller engstelig at du får fysiske reaksjoner?
174. Hender det at du "setter i gang i alle retninger på en gang"?
175. Er det mulig at noen synes du er virkelig aktiv?
176. Er din oppfatning av dine evner lavere enn fakta skulle tilsi?
177. Påvirker dine følelser i stor grad din vurderingsevne?
178. Hvis du mister en gjenstand, får du da den tanken at "noen må ha stjålet den"?
179. Er du motstander av "prøveløslatelsessystemet" for kriminelle?
180. Har du mer enn 10 tær?
181. Greier du deg godt i vanskelige situasjoner?
182. Føler du deg opprørt over skjebnen til krigsofre og flyktninger?
183. Bruker du mye tid på "unødvendige bekymringer"?
184. Synes livet å være nokså vagt og uvirkelig for deg?
185. Finner du ofte at du sitter og "venter" på at noe skal skje?
186. Hvis du trodde at noen var mistenksomme overfor deg og dine handlinger, ville du snakke med dem om saken i stedet for å overlate til dem å finne ut av det?
187. I en uoverensstemmelse, finner du det vanskelig å forstå hvordan det er mulig for den andre personen å ikke se din side av saken og på den måten være enig med deg?
188. Bruker du veldig liten eller ingen tid på å klage over arbeidsforholdene dine?
189. Er du vanligvis sannferdig overfor andre?
190. Henvender rene bekjentskaper seg til deg for å få råd og hjelp med sine personlige vanskeligheter?
191. Bruker du mer penger enn du burde i forhold til inntektene dine?
192. Føler du av og til at din alder er en ulempe (for ung eller for gammel)?
193. Kan du ta en "beregnet risiko" uten for mye bekymring?
194. Har du perioder hvor du er bedrøvet og deprimert i motsetning til å holde deg på omtrent det samme nivået?
195. Dytter andre deg omkring?
196. Har du tendens til å skjule dine følelser?
197. Er du overbærende overfor dine venner i situasjoner hvor du ville dømme andre strengere?
198. Blir du ofte forferdet over andres handlinger, idet du ikke er i stand til å forstå deres falskhet eller dumhet?
199. Hvis du kom opp i et lite biluhell, ville du virkelig ta deg bryet med å påse at eventuell skade du gjorde ble erstattet?
200. Har du noen gang hatt seksuell omgang med dyr?


Når du har besvart alle spørsmålene kan du KLIKK HER for å utdype hva din henvendelse gjelder

 Tilbake

Publiseringsløsning og webdesign levert av: iSee as